HÌNH THỨC THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

LuckyLock chấp nhận các hình thức thanh toán bao gồm: tiền mặt, cà thẻ, hoặc chuyển internet banking.

Hình thức thanh toán Luckylock

1. Thanh toán bằng tiền mặt:

  • - LuckyLock thu tiền mặt sau khi hoàn thành lắp đặt, hai bên ký biên bản bàn giao, trên biên bản có thể hiện số tiền.

2. Thanh toán bằng thẻ Visa/Master/JCB hoặc thẻ ATM:

  • - LuckyLock chấp nhận thanh toán bằng các loại thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master,JCB...), thẻ ghi nợ nội địa. Phí thanh toán LuckyLock sẽ chịu.

3. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

  • - Quý khách hàng cũng có thể thanh toán bằng Internet Bankinng hoặc Mobile Banking tới số tài khoản sau:


  • TÀI KHOẢN CÁ NHÂNPHẠM NGỌC TẤN
    TÊN NGÂN HÀNGNGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
    VIẾT TẮTVIETINBANK Chi Nhánh 4
    SỐ TÀI KHOẢN109869556807


Khóa điện tử LuckyLock